Zajvédelem agglomeráció M0

Olvasási idő: 8 perc

M0-ás szerepe Diósd, mint agglomerációs település történetében

Lehetőség vagy átok a kiköltözésnél?

Pár éve /6/, amikor megfogalmazódott kis családunkban a gondolat, hogy végre ZÖLD-be költözünk, több település (Biatorbágy, Páty, Etyek, Budakeszi, Törökbálint, Budaörs, Diósd) neve is felmerült. Adott volt, hogy a XII. Kerület és Dunántúl, ugyanakkor Heves megye is jól megközelíthető legyen (munkahely, iskola, nagyszülők). Természetesen, mindezt bizonyos anyagi korlátok mellett. Végül a jó közlekedési adottságok (M0-ás,7-es/Balatoni út), a pezsgő kultúrális élet (diósdi piknik, boros rendezvény), szép zöld kert Diósdra vonzott bennünket. Ekkor még nem igazán számoltunk azzal, hogy bizony a jó közlekedési lehetőségek, növekvő lakosság és gépjármű szám, erősödő agglomerációs és M0-ás nemzetközi forgalom fokozódó zajt, légszennyezettséget és környezeti ártalmat is generálhatnak. Jelentem, dolgozom az ügyön, és ezzel együtt nagyon szeretek Diósdon élni.

Amint a grafikonon látható, Diósd népessége rohamosan növekszik – 1990 év 3719 fő – 2019 év 10.603 fő állandó lakos.

forrás: nepesseg.com

Diósd 2007-ben került a Budaörsi kistérségből az újonnan megalakuló Érdi kistérségbe, majd az Érdi járás része lett. A közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára 2013. július 15. napján városi címet kapott.

Az M0-s autóút, a köznyelvben gyakran budapesti körgyűrű, a Budapestet körbevevő gyorsforgalmi út. A tervezett hossza 108 km, ebből 2015-re hozzávetőlegesen 77 km épült meg. 2010-ben megkezdődött a déli szektor 2×3 sávos bővítése,[2] ami 2013. szeptember 11-én le is zárult.1982-ben döntés született a nullás déli (az M1–M5 közti) szektorának megépítéséről. Az 1985-benkiadott Országos Közúthálózat Fejlesztése tervdokumentáció ezt a nyomvonalat megerősítette. Miután a belső területek egyre intenzívebben beépültek, a nyomvonal-változatok fokozatosan a főváros határába kerültek. 1999 – 2003 között az útpálya közepére végig betonelemeket helyeztek el a balesetek elkerülése érdekében a forgalmas déli szektor két irányt elválasztó sávjára.Forgalmi adatok: A 2012-es forgalom számlálási adatok alapján a 15 km szelvénynél 65 820 jármű haladt el naponta, míg a 26 km-nél 55 842 jármű. Ezt csak az M3-as 10 km szelvényél mért 68 997 jármű haladta meg. 2017-re ezek a mért adatok már meghaladták a 90 ezres, és 76 ezres átlagos napi értéket. Az autóút átlagos kihasználtsága szinte mindenhol eléri a 100%-ot, sőt számos szakaszon 110-120%-os értékeket mérnek.

Diósdi civilek a zajvédelemért Facebook csoport

2019. október 15-én pár lelkes civillel együtt létrehoztunk  egy tematikus Facebook csoportot, amely kis taglétszáma ellenére (64, ebből 4-6 aktív, többi hallgatólagos támogató, vagy hallgatólagos, esetleg politikai szemlélő) de mégis komoly eredményeket tudhat magáénak.

Több írásos beadvánnyal éltünk a Magyar Közút, Budapest Közút, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, Diósd Polgármesteri Hivatal és a diósdi Rendőrörs felé, véleményeztük a 2020. Évi KTI tanulmányt is. Kérésünkre a diósd M0-ás generálta zajártalom, a zajvédő falak felülvizsgálata, a növekvő és gyakran szabálytalan diósdi kamionforgalom több alkalommal is Képviselő-testületi napirenden volt, és reményeink szerint lesz is. Sajnos törekvéseinket az M0-ás Déli szektorának folyamatosan csúszó felújítása nem támogatja, és nem örülünk annak, hogy a felújítás során a Diósd melletti zajvédő falak átvizsgálása, javítása, korszerűsítése sem fog megvalósulni.

2019. 12. 12. csütörtök Képviselő-testületi ülés
Napirend előtt Bogó László (Élhetőbb Diósdért Egyesület képviselője) szót kért a közlekedési problémák és a zajterhelés ügyében.
Az M0-ás kapcsán a megnövekedett teherautó- és kamionforgalom miatt a lakosok 12.06-án levelet küldtek a polgármesternek és a Településfejlesztési Bizottságnak, hogy intézkedjenek, mert az illetékes KPM nem foglalkozott velük.
Bogó László kérte a polgármester, a Polgármesteri Hivatal és a bizottság hathatós intézkedését.
Bogó László javasolta, hogy Diósd és Érd közösen tiltsa ki a Balatoni út lakott területet érintő szakaszáról a kamionokat, kivéve a cégekhez érkezőket. (A célforgalom tehát megmaradhatna.)
Bogó László emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat tavasszal elfogadta a kormány által finanszírozott diósdi zajtérképet, de ebben még a 2016-os, tehát a zajvédő fal megépülése előtti adatok szerepeltek. Időközben elkészült a 2018-as mérések eredményének elemzése is.
Ebben az ügyben az illetékes minisztérium nem jelzett vissza, így nem tudjuk, hogy a beküldött dokumentáció alapján milyen intézkedéseket akar tenni.
A lassan már elviselhetetlen, állandó zajterhelés ellen is hathatós fellépést kér és vár el az önkormányzattól a lakosság.
1. Kérjünk soron kívül fokozott közúti ellenőrzést a Szabadság útra és az M0 – M7 csomópontra.
2. Kérjük, hogy a 7-es út diósdi szakaszára vezessenek be súlykorlátozást (kivéve célforgalom).
3. Vizsgálják felül a zajvédő falakat, esetleg kössenek szerződést szakértőkkel erre a munkára.
4. M0 diósdi szakaszán sebességkorlátozás (80 km/h) bevezetése ellenőrzéssel, méréssel.


Magyar Közút válasza 2019.december 7.

“Tárgyi országos közúti szakasz fennálló forgalmi rendjét felülvizsgáltuk. A jelenlegi forgalomszabályozás kielégíti az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet általános előírásait. A forgalmi rend a szükséges legkevesebb közúti jelzéssel lett kialakítva, azok alkalmazása és elhelyezése úgy történt, hogy a közlekedők megfelelő időben, szükséges és elégséges információt kapjanak közlekedésük közben az úton fennálló veszélyekről, tilalmakról, kötelezettségekről. Az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ 2013.07.01-i módosítását követően), 48. §. (14) pontja értelémében: „A nehéz tehergépkocsik e rendelet eltérő rendelkezése hiányában lakott területen kívül csak autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek.” Kivételt elsősorban azok az esetek jelentenek, amikor a jármű áruszállítás, az áru fel- vagy lerakásának céljából, üzemben tartója telephelyének vagy különleges felépítményű jármű esetén a felépítményével történő munkavégzés helyszínének megközelítése érdekében használja a mellékutat. A hatályos előírások alapvetően tiltják a 7,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárművek átmenő forgalmát az alsóbb rendű úthálózaton. Diósd településen, a kezelésünkben lévő 7 sz. és 8102 j. utakon súlykorlátozási tilalom nincs bevezetve. A 7 sz. főút 13+626 kmsz.-ben, szelvényezés szerinti baloldalon lévő „Besorolás rendjét jelző tábla” egy tájékoztató tábla, ami Budapest közigazgatási határán belüli korlátozást jelzi elő.

Tájékoztatjuk, hogy levelében jelzett csomópont a Budapest Közút Zrt. közútkezelésében van. A csomópontban közútkezelői jogkörrel nem rendelkezünk, ott saját hatáskörben beavatkozást nem tudunk elvégezni. Továbbá jelezzük, hogy Társaságunk hatósági jogkörrel nem rendelkezik a kialakított forgalmi rend jogszabályi követelményeinek betartásáért, ez egyedül a közlekedésrendészeti szervek kizárólagos feladata. Javasoljuk, hogy az útszakaszon sorozatosan észlelt közlekedési szabálysértések miatt keressék fel a területileg illetékes Rendőrkapitányságot. A közútkezelő által kialakított forgalmi rend jogszabályi követelményeinek betartatása a közlekedésrendészeti szervek kizárólagos feladata, ez pedig folyamatos rendőri jelenlét és ellenőrzés nélkül nem megoldható. Az adott úthálózat forgalmától származó zajterhelés mértékének meghatározása történhet méréssel, valamint a területen történt korábbi mérések eredményeinek felhasználásával, a forgalomnagyság változásának nyomon követésével. A teljes M0 autóút forgalomtól származó zajterhelés monitoring vizsgálatára tervszerűen 2020 őszén kerül sor, a jelenleg zajló M0 dél rekonstrukciójának befejezését követően. A kivitelezés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában zajlik, melynek időszakában Társaságunk az M0 vonatkozásában átfogó zajszint mérést nem végez. A 2006 óta érvényben lévő útügyi műszaki előírás alapján, csak olyan zajárnyékoló falak telepíthetőek, melyek élettartama fabeton panelek esetén, igazoltan minimálisan 30 év. Az M0 autóutat kísérő zajárnyékoló falak túlnyomó része 2012 és 2016 közötti telepítésű, ennek megfelelően, jó állapotú. Amennyiben a Szabadság út feletti hídon található fafonatos panelek elavultságára gondolt levelében, ennek a falszakasznak a felmérése megtörtént, a cserére érett elemek gyártását Társaságunk megrendelte szerződéses szakvállalkozóitól. A berepedezett, törött átlátszó panelek szintén rövidesen cserére kerülnek.”

2019. december 6-i írásbeli felvetésünk óta lehetőség szerint rendszeresen egyeztetünk Spéth Géza polgármester úrral a problémákról és a lehetőségekről: 2020. január 3 / 2020. január 10 (NIF, Magyar Közút, Diósdi és Érdi Rkp.) / 2020. június 8 /2020. június 30

Ennek összefoglalójaként a Diósdhéjban c. lap 2020 januári példányában is megjelent egy beszámoló:

Budapest Közút válasza 2020. január

“A Balatoni út – M0 autóút kereszteződésre térve, a szabálytalanul, a KRESZ jelzéseit figyelmen kívül hagyó járművezetők elleni fellépés nem tartozik hatáskörünkbe, az kizárólag rendőrségi feladat. Az M0 autóút lehajtóján lévő forgalomtechnikai jelzések egyértelműen jelzik, hogy a járművek merre haladhatnak tovább a kereszteződésben. Az útburkolat állapota előttünk is ismert, ahogyan az lehetséges, a kátyúzási munkákat elvégezzük. A Diósd felőli hídfőben a Magyar Közút Zrt-vel vizsgálatot tartottunk az ősz folyamán és a teendők tervezése folyamatban van. Az időjárás már nem teszi lehetővé az útburkolaton olyan jelek felfestését, melyek huzamosabb ideig láthatóak maradnának. A csomópont és a Balatoni út útburkolati jeleinek felújítását a 2020. évi programunkban szerepeltetni fogjuk. Megjegyezzük, hogy az M0 autóút lehajtóján lévő forgalomtechnikai eszközök a Magyar Közút Zrt. kezelésében és üzemeltetésében vannak, a lehajtó forgalmi rendjéért is ők a felelősek. Amennyiben az ottani forgalmi renddel kapcsolatos észrevételei vannak, azokat a MK Zrt-nek szíveskedjen megküldeni. Összefoglalva, az időszakosan, nem állandó jellegű szabálytalan járműmozgások ellenőrzése és szankcionálása rendőrségi feladat. Akik vállalják a szabályok megszegését, azokat a megfelelő állapotban lévő útburkolati jelek sem fogják visszatartani. A MK Zrt és a NIF Zrt tájékoztatása szerint az M0 autóút déli szektor felújítása a 2020. évre áthúzódik ugyan, de ahogy lehet az elkészült szakaszokat folyamatosan adják át a forgalomnak, csökkentve a torlódásokat.”