Olvasási idő: 3 perc

Kik vagyunk

Nagyon fontos számunk a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az ön személyes adatait.

Diósdiak Diósdért egyesület, aki a https://radiosd.hu weboldalt kezeli.

Az adatkezelés időtartama alatt önnek, mint érintettnek bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó kérdéseket, kérvényt írásban közölhet felénk elektronikus úton a radiosd@radiosd.hu elérhetőségen keresztül.

Hozzájárulás a cookie-k használatához

A Honlap betöltése során egy felugró ablakban kérünk hozzájárulást öntől a cookie-k telepítéséhez.

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k olyan kis adatcsomagok, melyeket a böngésző ment el az ön eszközére a honlapok (webszerverek) kérésére. A weboldalak ezekben a sütikben tárolják az ideiglenes, de számukra fontos információkat. A felhasznált sütik egy része a böngésző használata után kitörlődik. Ezek az ún. munkamenet sütik. Más sütik megmaradnak az ön számítógépén és lehetővé teszik böngészője felismerését a weboldalunk újbóli meglátogatásakor (állandó sütik). Beállíthatja a böngészőjét olyan módon, hogy tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről és egyenként dönthessen azok elfogadásáról vagy a sütik elfogadását bizonyos esetekre vagy általánosan kizárhatja.

A legtöbb böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy engedélyezi a cookie-k használatát. A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k beállításának módját az alábbi weboldalak ismertetik:

Adatkezelési tájékoztató -DiDinfó hírlevél

Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

I. Az Adatkezelő megnevezése

E tájékoztatás kiadója, és egyben az Adatkezelő (továbbiakban: „AK”):

Név: Diósdiak Diósdért Egyesület
Székhely: 2049 Diósd, Antal utca 1.
A bejegyző hatóság megnevezése: Budapest környéki Törvényszék
Adószám: 19297017-1-13
E-mail: radiosd@radiosd.hu
Honlap: https://radiosd.hu

II. Adatkezelések

Hírlevél
Az érintettek kategóriája: hírlevélre feliratkozott személy
A kezelt személyes adatok: név, email
Az adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes kifejezett hozzájárulása
Címzettek, címzettek kategóriái: AK, megbízottjai, vállalkozói
Tárolás helye és módja: elektronikusan
Törlési határidő: leiratkozáskor
Adattovábbítás: –

Hírlevél küldése céljából történő adatkezelés

Email címe és neve megadásával feliratkozhat hírlevelünkre. Emailben tájékoztatjuk az új programjainkról, eseményeinkről. Minden emailbe leiratkozó linket teszünk, hogy amennyiben a későbbiekben nem kíván több emailt fogadni, bármikor leiratkozhasson róla. A személyes adatai a leiratkozáskor törlésre kerülnek.

Bármikor kérheti a kezelt személyes adatok törlését.

A törlés megtagadható: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); vagy ha méltányolható magánérdekből történik (pl. jogi igény érvényesítése).

Amennyiben a törlési igény elutasításra kerül, úgy a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül értesítjük ennek tényéről, az intézkedés megtagadásának indokával együtt.

Amennyiben a személyes adatok törlésre kerülnek, azok a későbbiekben nem állíthatók helyre.

A hírlevélre feliratkozással a feliratkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Diósdiak Diósdért Egyesület munkájának népszerűsítése és támogatáskérés céljából adatait kezelje, illetve a megadott elérhetőségein keresztül kapcsolatba lépjen Önnel.